Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

19:47
9106 c476 500

Chateau de Beynac, France (by Elena S)

splitpersonality
19:47
"(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli".
— Szopenhauer
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew
19:46
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viaMezame Mezame
19:46
4885 9d17 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
19:46
7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viafelicka felicka
splitpersonality
19:43how I plan to live my life
splitpersonality
19:42
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viaTakingControl TakingControl
splitpersonality
19:41
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaMezame Mezame
splitpersonality
19:39

September 17 2017

17:05
7677 3299 500
Reposted frombrumous brumous viaMezame Mezame

September 16 2017

21:25
0150 5b87
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin

September 08 2017

splitpersonality
13:30
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaM-M M-M
splitpersonality
13:25
- Dziwne - wymamrotał. - Wszyscy posiadamy szare komórki. A tak niewielu z nas wie, jak ich używać.
— Agatha Christie, "Poirot prowadzi śledztwo"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

September 05 2017

splitpersonality
15:21
8679 0ff6 500
Reposted fromoutline outline viafoods foods
15:20
1450 c0b4 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaMezame Mezame
15:11
7950 4cf6
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaMyBlackWings MyBlackWings

September 03 2017

20:46
3653 1f5e 500
20:45
5088 e936
splitpersonality
20:45
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakatieeee katieeee

September 01 2017

splitpersonality
12:07
0292 3467
Reposted fromaniamy aniamy viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl