Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

splitpersonality
20:15
splitpersonality
20:09
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
splitpersonality
20:07
Stosunki z ludźmi psują charakter, zwłaszcza gdy się go wcale nie posiada.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty

April 26 2017

splitpersonality
15:27
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

April 25 2017

21:47
9101 6b3c 500

Lyon, France (by Bartek W)

splitpersonality
21:47
8916 72b3 500
Reposted fromfoods foods
splitpersonality
21:34

April 22 2017

splitpersonality
21:36
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
splitpersonality
21:36
7108 1495 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
20:09
2485 09ec
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viathemess themess
splitpersonality
20:08
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viafelicka felicka

April 21 2017

splitpersonality
10:32
6783 63f4 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaMezame Mezame

April 20 2017

splitpersonality
19:32
Reposted fromthetemple thetemple viaMezame Mezame
splitpersonality
19:31
3857 6382 500
Reposted fromEkran Ekran
19:30
8185 2ad6 500
Reposted fromhighhopes highhopes viaMyBlackWings MyBlackWings

April 19 2017

splitpersonality
18:47
0170 c865 500
Reposted fromgabor gabor viathemess themess
splitpersonality
18:47
Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep, really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive... You'll be dead soon enough.
— Ernest Hemingway
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

April 18 2017

19:11
6805 e0f4 500

April 15 2017

splitpersonality
20:21
6117 ed4d
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods
splitpersonality
20:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl