Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

splitpersonality
11:55
Nie mamy wpływu na to kim się rodzimy. 
— Porwany za młodu
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
splitpersonality
11:55
11:53
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaMezame Mezame

June 23 2017

splitpersonality
10:38
Reposted fromiblameyou iblameyou viaMezame Mezame

June 21 2017

splitpersonality
14:35
Ludziom, których kocham lecą łzy długo... przeze mnie
Przykre, lecz zwykle jest zbyt późno już... trudno
— K-PAX, PRO8L3M
Reposted fromaskman askman viacytaty cytaty

June 20 2017

splitpersonality
18:28
8647 9b47
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaMezame Mezame
splitpersonality
18:27
4476 7c3b
Reposted fromczajnikq czajnikq viaMezame Mezame

June 19 2017

splitpersonality
16:14
2679 e0de 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMezame Mezame
splitpersonality
16:13
5349 e8a8
Reposted fromoutline outline viafoods foods

June 17 2017

splitpersonality
20:11
6117 ed4d
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods
splitpersonality
20:10
Bo w każdym z nas jest Chaos i Ład, Dobro i Zło. Ale nad tym można i trzeba zapanować. Trzeba się tego nauczyć.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
splitpersonality
20:08
2853 df9b 500
Reposted fromfelicka felicka viafilmowy filmowy

June 16 2017

splitpersonality
18:33
1331 03cd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods

June 15 2017

splitpersonality
11:04
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
splitpersonality
11:03

Switzerland.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaMezame Mezame
11:01
3899 5513 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaMezame Mezame
splitpersonality
11:01
Reposted frommiqou miqou viaMezame Mezame

June 11 2017

splitpersonality
16:01
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty

June 08 2017

splitpersonality
19:39
Wychodzimy z wykładu, wsiadamy do windy. Ktoś rzuca, że został jeszcze tylko tydzień zajęć. Ktoś inny komentuje: "Ale że jak... że to już? Nasze 17 lat edukacji?". Nikt się nawet nie zaśmiał.
— Wszechobecny klimat końca.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
splitpersonality
19:39
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl