Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

21:50
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame
splitpersonality
21:49
3024 a2b1 500
splitpersonality
21:49
6805 de2b 500
Reposted frompotatos potatos viafilmowy filmowy

July 29 2017

splitpersonality
22:44
1607 aefa 500
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viablackandwhite blackandwhite
splitpersonality
22:43

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

splitpersonality
22:39
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
splitpersonality
22:36
5659 4570
C.Murphy
Reposted fromwwannie wwannie viafilmowy filmowy
splitpersonality
22:36
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaM-M M-M

July 25 2017

splitpersonality
12:01
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaMezame Mezame
12:01
2468 cb7c 500

definitelydope:

Johannesburg, Elsa Bleda

Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viaMezame Mezame
splitpersonality
12:00
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
splitpersonality
11:59
6671 7d02 500
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viafelicka felicka
splitpersonality
11:58

July 19 2017

splitpersonality
12:11
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vialexi lexi
splitpersonality
12:08

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
splitpersonality
12:08

July 18 2017

18:29
9359 629c 500

Edinburgh, Scotland (by Eric)

splitpersonality
18:27
1740 45b1
splitpersonality
18:26
7994 b35e
Reposted fromtichga tichga viaIamPerfect IamPerfect
18:24
7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl