Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

splitpersonality
13:30
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaM-M M-M
splitpersonality
13:25
- Dziwne - wymamrotał. - Wszyscy posiadamy szare komórki. A tak niewielu z nas wie, jak ich używać.
— Agatha Christie, "Poirot prowadzi śledztwo"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

September 05 2017

splitpersonality
15:21
8679 0ff6 500
Reposted fromoutline outline viafoods foods
15:20
1450 c0b4 500
Reposted fromnazarena nazarena viaMezame Mezame
15:11
7950 4cf6
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaMyBlackWings MyBlackWings

September 03 2017

20:46
3653 1f5e 500
20:45
5088 e936
splitpersonality
20:45
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakatieeee katieeee

September 01 2017

splitpersonality
12:07
0292 3467
Reposted fromaniamy aniamy viafelicka felicka
12:04
splitpersonality
12:04
splitpersonality
12:04
7061 4702 500

August 28 2017

splitpersonality
22:06
0649 396e 500
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones

August 27 2017

splitpersonality
20:55
6805 de2b 500
Reposted frompotatos potatos viafilmowy filmowy

August 24 2017

splitpersonality
12:18

Switzerland.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaMezame Mezame

August 20 2017

splitpersonality
17:00
1374 0ba0 500
Reposted fromministerium ministerium vialexi lexi

August 17 2017

splitpersonality
21:43
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viafelicka felicka

August 15 2017

splitpersonality
20:48
1751 4b7c 500
" We are like the dreamer who dreams, and then lives inside the dream. But who is the dreamer? "
Reposted bytvseries tvseries
splitpersonality
20:41
splitpersonality
20:40
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl